Justiční areál v Ústí nad Labem – kompletní projekt v BIM

Na zakázce jsme začali pracovat v polovině roku 2018 a nyní, v roce 2020, máme hotovo. Všechny stupně dokumentace, a to od studie, přes změnu stavby před dokončením až do finální podoby dokumentace pro provedení stavby byly zpracovány v BIM.

O celkové náročnosti prací vypovídá jednak značný rozsahu objektu (cca 185 tis. m3 obestavěného prostoru), tak i počet osob, které v jednom čase na projektu pracovaly (s blížícím termínem odevzdání dokumentace pro provádění stavby sestával tým z 20 kmenových zaměstnanců Arch.Design a z cca 50-ti externích spolupracovníků).

Pro projekt takového rozsahu je také bezpodmínečně nutné stanovit jasná pravidla pro spolupráci v týmu a také mít jasně definované a standardizované pracovní postupy. K tomuto účelu slouží dokument s názvem BEP (BIM execution plan). Veškeré projekční práce byly prováděny v reálném čase na navzájem propojených souborech umístěných na cloudovém úložišti (Revit server).

Jednou ze zásadních výhod byla možnost týmové online spolupráce, kdy jsou všechny BIM modely umístěny na společném úložišti a přistupovat k nim lze odkudkoli – všichni tak vždy pracovali s aktuálními daty. V BIM byly zpracovány veškeré projektové části objektu zahrnující například stavební část (včetně železobetonových a ocelových konstrukcí), instalace rozvodů a zařízení (vytápění, vzduchotechnika, chlazení, vodní a plynový systému hašení, vodu a kanalizaci), projekt interiéruorientačního systému apod.

Tyto modely sestávají ze značného množství 3D objektů a prvků (např. 3D model interiéru obsahuje téměř 20 tisíc jednotlivých kusů nábytku) a všechny tyto prvky v sobě obsahují důležité návrhové parametry tak, aby jej bylo možné v budoucnu použít pro efektivní správu a řízení budovy tzv. facility management.

Aby těchto tisíce a tisíce 3D objektů navzájem nekolidovalo se staral tým sestávající se zkušených projektantů – koordinační tým. Bez těchto lidí by bylo takřka nemyslitelné projektovat stavbu takového rozsahu tak, aby nedocházelo ke vzájemným kolizím tras sítí jednotlivých profesí. Samotné vyhledání a vyhodnocování vzájemných kolizí nebylo realizováno ručně, ale automaticky pomocí SW Navisworks. Mimo standardní výstupy z 3D modelu, jako jsou například 2D výkresy půdorysů, řezů a pohledů, byla i tzv. kniha místností (každá z 1500 místností na samostatném formátu A3 včetně výpisu cca 40 parametrů).

Na závěr je potřeba zmínit, že předpokládané investiční náklady přesáhnou 1,7 mld Kč. Se začátkem stavebních prací se počítá nejpozději v roce 2021 a samotné dokončení stavby se předpokládá v roce 2023.

Matěj Řičica

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top