Poučení o ochraně osobních údajů

Respondent tímto uděluje správci, společnosti Arch Design, se sídlem Sochorova 3178/23 v Brně, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43305 , souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve znění obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Osobní údaje budou shromažďovány, uchovány a zpracovány za účelem budoucího kontaktování respondenta ve věcech obchodní činnosti správce, případně, pokud o to respondent projeví zájem, zasílání obchodních sdělení a informací o projektech správce. Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány v elektronické podobě v zabezpečeném prostředí a nebudou poskytnuty za žádných okolností žádné třetí straně.

Máte právo požadovat od správce informaci o tom, zda a jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány, dále máte oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, taktéž jste oprávněni v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních, to vše za podmínek stanovených v dotčených právních předpisech.

Tento souhlas je udělován na dobu 20 let a je možné ho kdykoliv odvolat a správce je pak povinen Vaše osobní údaje zlikvidovat.

Praha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top