Řešení prostorové koordinace v BIM

V posledním příspěvku jsme shrnuli výhody spolupráce na tvorbě BIM modelu. Tentokrát přiblížíme výhody při řešení prostorové koordinace.

Prostorová koordinace ve 3D provedení je jednou ze zásadních výhod projektování v systému BIM. Při tvorbě 2D dokumentace prakticky nelze odhalit kompletně všechny nedostatky a jejich řešení se nechává až na realizační společnosti. Tyto nedostatky lze díky projektování v BIM lépe zachytit již ve fázi tvorby samotného projektu.

Většinou kombinujeme dva způsoby hledání kolizí – vizuální pomocí Revit a strojové pomocí Navisworks. Je však třeba zmínit, že ani takto zkoordinovaný projekt neznamená, že je 100% bezkolizní. Jednak se vždy pracuje s určitou drobnou tolerancí a také je třeba rozlišit kolize důležité od nepodstatných. Značná část strojově nalezených kolizí totiž není třeba řešit nebo to ani způsob modelace neumožňuje. Příkladem mohou být instalace vedené ve stěnách nebo doteky dvou izolací potrubí. To podstatné je ale vyřešeno a nevznikají tak nepříjemná překvapení na stavbě.

Michal Kejík

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top