Projektování interiéru v BIM

Při zpracovávání komplexního projektu v BIM je vhodné vytvořit také model vybavení interiéru. Zásadně přispívá k lepší představivosti uživatelů o budoucí podobě prostor.

Kromě běžných statických vizualizací interiérů, se lze stavbou i dopředu virtuálně projít. Koordinátorům pak model interiéru pomáhá při hledání kolizních míst nábytku s dalšími částmi stavby. Důležitou částí je také podrobný výkaz nábytku, kde kromě kontroly celkových počtů, můžeme výkazy třídit např. po podlažích, po nájemcích, po místnostech, až po osoby na konkrétní židli. Výkaz generovaný přímo z modelu, zvlášť u rozsáhlého projektu, významně snižuje možnost chyb.

Na větším objektu jsou tisíce kusů nábytku mnoha rozličných druhů a přepočítávat je stále ručně, zvlášť při rychlém vývoji projektu, je skoro nemožné. Na druhou stranu, udržet aktuálnost modelu interiéru také po dobu užívání stavby, bude vyžadovat větší pozornost, jelikož změny v interiérech se odehrávají přece jen častěji než rekonstrukce samotné stavby.

Michal Kejík

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top