Sportovní hala Jeseník zpracovávána v systému BIM

Sportovci v Jeseníku se dočkají nové sportovní haly, která je zpracovávána v systému BIM v ateliéru A1

Na tento rok je ve městě Jeseník naplánována výstavba nové sportovní haly, která nahrazuje původní, již nevyhovující halu. Objekt je začleněn do okrajové části města, kde se již nyní nachází fotbalové hřiště nebo městské koupaliště.

Nově navržená hala, stejně jako ta původní určená k demolici, bude přístavbou ke stávající budově střední školy a učiliště. Objekt je navržen tak, aby plnil požadavky investora na zajištění tělesné výchovy sousední školy a mimoškolní aktivity široké veřejnost. Na víceúčelové sportovní ploše bude možné hrát futsal, florbal, basketbal, volejbal a další sporty. Jejich sledování bude možné z tribuny s kapacitou až 400 diváků.

Hmota hlavní části je obdélníková, největší část zaujímá hrací plocha a prostor pro lezeckou stěnu. Okolní dispozici doplňují šatny a hygienické zázemí pro hráče a veřejnost. Propojení se stávající budovou školy tvoří „krček“, kde se nachází technologické zázemí. Ve druhém částečném podlaží bude umístěn bufet a klubovna. Konstrukčně se jedná o ocelový rámový skelet založený na železobetonových patkách. Plášť tvoří sendvičové panely s izolačním jádrem. Objekt je energeticky navržen tak, aby plnil současné legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

Celý projekt byl už od počáteční studie zpracováván v BIM softwaru Revit. Toto projektové řešení přináší investorovi řadu výhod. Po celou dobu projektu mu nabízí lepší představu o řešených prostorech, představách architekta a možnost si stavbu takzvaně „projít“.  V tomto softwaru byly řešeny i základní technologické trasy a jejich vzájemná koordinace, což výrazně snižuje riziko pozdějších kolizí během realizace stavby. V případě náročnějšího projektu je velmi přínosná možnost pracovat na něm současně ve velkém projekčním týmu. To snižuje jeho časovou náročnost.

Pro investora, město Jeseník, zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace, od studie až po dokumentaci pro provedení stavby a zajištění autorského dozoru.

HIP: Ing. Tomáš Pulkrábek
Architekt: Ing. arch. Radoslav Novotný

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top