Co je BIM a jaké jsou jeho přínosy nejen pro architekty

BIM (informační model budovy) je inteligentní proces tvorby a správy projektů založený na modelu

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Moderní softwarové nástroje pomáhají naplňovat procesy a metodiku BIM. Na trhu je široké portfolio řešení pro návrh, vizualizace, simulace a spolupráci, která vychází z bohatých informací inteligentního modelu.

Díky využití jednotného informačního modelu budovy (BIM) lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat k těmto datům po celou dobu životního cyklu stavby.

I v samotné fázi projektování přináší BIM podstatné výhody ve snazší týmové spolupráci a řízení projektu. Tyto výhody jsou důležité především pro střední a větší projekty. BIM poskytuje bohatší a hodnotnější výstupní materiály – nejen pouhou výkresovou dokumentaci.

BIM je pro projektanty i výzvou z hlediska zažitých procesů a postupů v projekční praxi, které je potřeba revidovat, nebo změnit a přizpůsobit se projektování v BIM.

Hlavní výhody BIM:

  • zvýšení produktivity práce,
  • eliminace chyb,
  • kontrola pod celým projektem,
  • vyšší konkurenceschopnost.

Jaký má BIM přínos pro architekty:

  • rychlá reakce na změny v projektu,
  • eliminace chyb při koordinaci s profesemi,
  • podklad pro kvalitnější prezentaci celého projektu investorovi,
  • možnost využití simulací a analýz kompletního virtuálního modelu budovy,
  • hladká komunikace a koordinace se všemi členy projekčního týmu.

Naše společnost Arch.Design projektuje v softwaru Autodesk Revit od roku 2005. Hlavním přínosem přechodu na nový systém projektování jsou bezpochyby rychlé a pružné reakce na změny v projektu, díky kterým můžeme vyjít vstříc požadavkům investorů a následně stavebním firmám.

V současné době pracujeme v ateliéru A1 na projektu Sportovní hala Jeseník.

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

Linkedin



Praha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top