Vyšlo v médiích – Přístavba ZŠ Židlochovice

Pristavba_zakladni_skoly_v_Zidlochovicich_Arch.Design

Jedním z projektů, který se v současné době realizuje, je projekt přístavba základní školy v Židlochovicích

S ohledem na ekologii byla již od začátku přístavba projektována v pasivním standardu s velkým důrazem na vzduchotěsnost obálky budovy. Zároveň byl vytvořen i plán vzduchotěsnosti. V rámci objektu proběhl předběžný BlowerDoor test, jehož hlavním cílem bylo odhalit případné nedostatky a netěsnosti v obálce budovy. Dokončení stavby je plánováno do konce srpna, s ohledem na zahájení nového školního roku, kdy nová přístavba přivítá své žáky.

 

Napsali-o-nas_ZS Zidlochovice_Arch.Design

Urbanistický rozvoj města s důrazem na ekologii – přístavba ZŠ Židlochovice v pasivním standardu

Židlochovice nyní dokončují projekt přístavby základní školy v pasivním standardu. Město tak reagovalo na rostoucí populaci a posílilo také ekologickou strategii města, zaměřenou na šetrné zacházení s přírodními zdroji

Lokalita Židlochovicka se v posledních letech těší nárůstu populace. Zejména proto, že nabízí kombinaci klidového způsobu života a dostupnosti pracovních příležitostí v Brně. Pozitivní demografický vývoj však znamená také zvýšené nároky na město – například nestačí kapacita vzdělávacích zařízení. Židlochovice se snaží na vzrůstající poptávku po umístění do školek a škol reagovat tím, že využívá a případně rekonstruuje stávající objekty z majetku města.

U základní školy však bylo nutné kapacitu navýšit další přístavbou: „Ve všech spádových obcích jsou další rozvojové lokality pro bydlení. Je tedy patrné, že se obce omlazují a rodí se více dětí. Tyto děti budou navštěvovat školu, která již dnes kapacitně nevyhovuje. Chybí třídy,  proto jsou odborné učebny využívané jako kmenové, což snižuje komfort při vzdělávání. Navíc kvůli přeplněné škole by se mohla snížit kvalita výuky,“ říká k otázce přístavby školy Ing. Jan Vitula, starosta města. „Ještě je třeba zmínit, že naše základní škola slouží jako spádová pro obce, které mají pouze 1. stupeň základní školy. Žádná z těchto spádových obcí neplánuje rozšíření na úplnou školu s 1. a 2. stupněm,“ dodává starosta.

Město se dlouhodobě snaží o environmentální rozvoj, což se promítá do řady dílčích aktivit. Například investovali do odpadového hospodářství výstavbou kompostárny a zjednodušili třídění odpadů pro jednotlivé domácnosti. Věnují se také obnově i výsadbě zeleně a podporuje cyklistickou dopravu. Součástí tohoto přístupu je také snaha o snížení energetické náročnosti budov. „U stávajících budov v případě rekonstrukcí požadujeme návrhy s minimalizací provozních nákladů na energie. U nové výstavby bylo tedy přirozenou volbou stavět v pasivním standardu,“ vysvětluje starosta. „Výstavba budovy v pasivním standardu je  dražší než klasická, ale zejména pro veřejné budovy v současnosti již nezbytná. Pro investora je náročná především při volbě partnerů – kvalitního projektanta, zhotovitele a odborného dozoru stavby. Budova totiž musí splňovat dost náročné parametry. Musí být navržena efektivně, s co nejmenší obálkou a současně podle všech architektonických a provozních požadavků. Důraz je zde kladen na volbu materiálů, precizní provedení a provázanost technologií, jako je tepelné čerpadlo, větrání a další,“ upřesňuje své zkušenosti se zadáním a realizací projektu starosta.

Projekt navrhla architektonická a projekční kancelář Arch. Design a již během projekce byl kladen velký důraz na vzduchotěsnost obálky budovy. „Nároky na vzduchotěsnost, měřenou BlowerDoor testem, určily výběr materiálu pro obvodové zdivo. Použili jsme zde pórobetonové tvárnice Ytong, jejichž výhodou je homogenita materiálu a stejné vlastnosti ve všech směrech. Nyní máme za sebou první měření. Probíhalo v březnu a bylo proto možné využít rozdílných vnitřních a venkovních teplot. Při podtlaku byl nasáván studený vzduch z exteriéru a pomocí termokamery bylo možné odhalit místa, kudy tento studený vzduch proudil do interiéru. Tento test spolu s projektovým plánem vzduchotěsnosti přispěl k vysoké kvalitě provedení stavby – obálky budovy a stavebních detailů. Bylo zjištěno minimum netěsností, které byly rychle opraveny. Po dokončení stavby proběhne finální měření, již budou zapojeny všechny instalace a může tak být zjištěna i těsnost vzduchotechniky a dalších systémů. Předpoklad je, že vzduchotěsnost budovy bude na vysoké úrovni a pasivní standard bude potvrzen i v tomto parametru,“ říká k výstavbě Ing. Petr Bielesch, projektant stavby.

Součástí řešení Arch. Designu je i návrh interiéru, který je oproti umírněnější fasádě pojat hravěji, s ohledem na využití pro žáky prvního stupně. Nábytek a vybavení reflektuje vnější pojetí objektu a hravě rozehraná okna fasády. Tak prostupují do interiéru nejenom fyzicky, ale i celkovým pojetím koncepce objektu. Nábytek je tvořen dekorem světlého dřeva s barevnými akcenty, které se prolínají celou stavbou. Barevné akcenty slouží i pro usnadnění orientace v budově. Výrazným prvkem ve velkorysém otevřeném prostoru chodeb je zábradlí hlavního schodiště. Jeho barevnost je tvořena proměnlivou gradující škálou barev, navazující na hravé koutky s koberci a sedacími pytli. Hlavní plochy místností jsou bílé a stěny místností jsou osazeny nástěnkami a posuvným závěsným systémem, který slouží snadné obměně výtvarných počinů žáků.  Nyní probíhají práce na dokončení stavby a během léta bude přístavba vybavena nábytkem, aby mohla být na se začátkem nového školního roku 2017 otevřena.

Přístavba budovy základní školy Tyršova Židlochovice

3podlažní nepodsklepený objekt spojuje se stávající budovou krček v 1. poschodí. Nosnou konstrukci tvoří montovaný železobetonový skelet.  Stavba je navržena v pasivním standardu. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo země-voda, využívající geotermálních vrtů, umístěných v předprostoru přístavby.

Kapacita přístavby:
Počet kmenových učeben8max. počet žáků 32(celkem 256 žáků)
Počet jazykových učeben2max. počet žáků 16(celkem 32 žáků)
Víceúčelová místnost1max. počet osob 70
Počet kabinetů3počet osob 6(celkem 18 učitelů)

Projekt pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci zpracovala společnost Arch.Design, spol.s.r.o., Brno. Architekt Ing. arch Michal Šírek, hlavní inženýr projektu  Igor Sedlák, Ing. Petr Bielesch
Stavbu realizuje na základě výběrového řízení firma 3V & H, s.r.o.,  Uherský Brod.
Stavba bude dokončena v červnu 2017 a z cca 70 % je financovaná ze státních dotačních prostředků.
Cena stavby je 50 milionu Kč vč. DPH.
Dotace: Ministerstvo financí české republiky
Podprogram: 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

zdroj článku: www.xella.cz

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top