Nový pavilon základní školy v Židlochovicích v pasivním standardu

V rámci projektu přístavba ZŠ Tyršova v Židlochovicích, který je projektován do pasivního standardu s velkým důrazem na vzduchotěsnost obálky budovy, proběhl i předběžný BlowerDoor test

Škola byla projektována do pasivního standardu, takže již během projekce byl kladen velký důraz na vzduchotěsnost obálky budovy, zároveň byl vytvořen plán vzduchotěsnosti.

Přístavbou nového pavilonu ke stávající budově školy dojde k navýšení kapacit školy formou 8 kmenových, 2 speciálních učeben a 3 kabinetů. Nově bude k dispozici i multifunkční sál vhodný pro přednášky, školení a kulturní akce s možností kapacitního využití až 70 osob. Vnitřní společné prostory přístavby jsou obohaceny koutky na hraní, zábavu a relaxaci žáků.

Součástí řešení je i návrh interiéru a vybavení jednotlivých místností. Nábytek a vybavení reflektuje vnější pojetí objektu. Hravě rozehraná okna fasády tak prostupují do interiéru nejenom fyzicky, ale i celkovým pojetím koncepce objektu. Barevně je interiér oproti umírněnější fasádě pojat hravěji pro využití žáky prvního stupně. Nábytek je tvořen dekorem světlého dřeva s barevnými akcenty, které se prolínají celou stavbou. Barevné akcenty slouží i pro usnadnění orientace při pohybu po budově.

Výrazným prvkem ve velkorysém otevřeném prostoru chodeb je zábradlí hlavního schodiště. Jeho barevnost je tvořena proměnlivou gradující škálou barev, navazující na hravé koutky pro děti s koberci a sedacími pytli.

Hlavní plochy místností jsou bílé, ponechány pro doplnění kreativních výtvorů dětí. Stěny místností jsou osazeny nástěnkami a posuvným závěsným systémem pro variabilní umístění rozličných uměleckých děl. Posuvný systém navíc zaručuje i jejich snadnou obměnu v průběhu času.

Propojení pavilonu se stávající budovou školy je dosaženo krčkem v úrovni 2 NP.

V rámci objektu v pasivním standardu s velmi nízkou energetickou náročností, proběhl i předběžný BlowerDoor test. Hlavním cílem testu je odhalit případné nedostatky a netěsnosti v obálce budovy.

Měření probíhalo v březnu a bylo proto možné využít rozdílných vnitřních a venkovních teplot. Při podtlaku byl nasáván studený vzduch z exteriéru a pomocí termokamery bylo možné odhalit místa, kudy tento studený vzduch proudil do interiéru. Takto jednoduše bylo možné zjistit místa, které by v budoucnu mohly způsobovat případné defekty stavby. Před testem bylo nutno těsně uzavřít všechny prostupy do budovy, aby se těmito elementy do budovy nekontrolovatelně nepřisával vzduch.

Z předběžného měření vyplynulo několik poznatků. Vědomí provedení Blowerdoor testu brala stavba vážně a věnovala zvýšenou pozornost kontrole a kvalitě provádění jednotlivých stavebních detailů (např. osazování oken). Zástupci stavby se účastnili kontrolního měření a hned po zjištění defektních míst přistoupili k opravě.

Závěrem lze říci, že Blowerdoor test spolu s projektovým plánem vzduchotěsnosti  na ZŠ Židlochovice přispěl k vysoké kvalitě provedení stavby – obálky budovy a stavebních detailů. Bylo zjištěno minimum netěsností, které byly rychle opraveny. Toto měření bylo kontrolní ve fázi stavební nedokončenosti. Po dokončení stavby proběhne finální měření, již budou zapojeny všechny instalace a může tak být zjištěna i těsnost vzduchotechniky a dalších systémů. Předpoklad je, že vzduchotěsnost budovy bude na vysoké úrovni a pasivní standard bude potvrzen i v tomto parametru.

V současné době na přístavbě probíhá autorský dozor a výběrové řízení na dodavatele interiéru. Dokončení stavby bude do konce jara tak, aby bylo možné interiér přes léto vybavit nábytkem a nové prostory tak byly otevřeny v září s novým školním rokem!

Ing. arch. Michal Šírek, Ing. Petr Bielesch

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top