BlowerDoor test rychle a efektivně ověří kvalitu obálky budovy

BlowerDoor test je rychlá a efektivní metoda, kterou lze ověřit kvalitu provedení obálky budovy z hlediska vzduchotěsnosti

Vzduchotěsnost je zjednodušeně řečeno schopnost konstrukce (např. stěny nebo okna) odolávat samovolnému a neřízenému proudění vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Toto proudění je způsobeno několik faktory, např. rozdílem parciálních tlaků vnitřního a vnějšího vzduchu prostým tlakem větru apod.

Nízká vzduchotěsnost budovy s mnoha netěsnostmi může mít za následek řadu vlhkostních a někdy i statických defektů budov. Jako příklad si můžeme uvést časté problémy při zateplení podkroví. Po vložení tepelné izolace mezi krokve a do sádrokartonového SDK roštu se přistoupí k provedení parotěsné fólie. Ta se aplikuje po částech a postupně se spojuje páskami. Při použití nekvalitních pásek, které se po čase odlepí, se folie nesprávně ukončí. Nesprávné ukončení se projeví zejména na obvodových konstrukcích a dojde k perforaci folie. Ty mohou vzniknout například prostupy elektro kabely a nakonec se folie provrtá stovkami SDK vrutů. Takto poškozená a nedbale provedená parotěsná fólie již neplní svou funkci. Poškozením dochází k nekontrolovatelnému proudění velkého množství vzduchu mezi interiérem a exteriérem.

Tento vzduch v sobě ale obsahuje vysoké množství vody v podobě vodní páry. Ta nekontrolovatelně proudí netěsnostmi do konstrukce a zde postupně kondenzuje. Dochází tak k degradaci tepelné izolace, rostou náklady na vytápění a může dojít i k vlhkostním defektům krovu. V neposlední řadě unikající vzduch, kromě vodní páry, s sebou nese i teplo, které musíme zase dodat vytápěním.

Právě tyto netěsnosti a řadu dalších dokáže odhalit BlowerDoor test. Zjednodušeně lze říci, že při tomto testu nasimulujeme tlak nebo podtlak větru o síle cca 10 m/s (mírný až čerstvý vítr) na obálku budovy tak, že v interiéru vytvoříme podtlak nebo přetlak 50 Pa. Dále měříme, kolikrát se při tomto tlakovém rozdílu vymění objem vzduchu v budově. Měření se poté shrne do hodnoty např. n50=0,6 1/h. Tlak 50 Pa dokážou vyvinout speciálně vyvinuté ventilátory v těsném límci vsazené do okna nebo dveří. Počty ventilátorů lze navyšovat, tím pádem je možné měřit i velké budovy.

V rámci projektu přístavba základní školy v Židlochovicích proběhl předběžný BlowerDoor test. Hlavním cílem testu, bylo odhalit případné nedostatky a netěsnosti v obálce budovy. Škola byla projektována do pasivního standardu. Již během projekce byl kladen velký důraz na vzduchotěsnost obálky budovy, zároveň byl vytvořen plán vzduchotěsnosti.

Měření probíhalo v březnu a bylo proto možné využít rozdílných vnitřních a venkovních teplot. Při podtlaku byl nasáván studený vzduch z exteriéru a pomocí termokamery bylo možné odhalit místa, kudy tento studený vzduch proudil do interiéru. Takto jednoduše bylo možné zjistit místa, které by v budoucnu mohly způsobovat případné defekty stavby. Před testem bylo nutno těsně uzavřít všechny prostupy do budovy (VZT potrubí, kanalizační potrubí, apod.). Tím zajistíme nekontrolovatelné nepřisávání vzduchu do budovy těmito elementy do budovy .

Z předběžného měření vyplynulo několik poznatků. Vědomí provedení Blowerdoor testu brala stavba vážně a věnovala zvýšenou pozornost kontrole a kvalitě provádění jednotlivých stavebních detailů. Zástupci stavby se účastnili kontrolního měření a hned po zjištění defektních míst přistoupili k opravě.

Závěrem lze říci, že Blowerdoor test spolu s projektovým plánem vzduchotěsnosti  na ZŠ Židlochovice přispěl k vysoké kvalitě provedení stavby – obálky budovy a stavebních detailů. Bylo zjištěno minimum netěsností, které byly rychle opraveny. Toto měření bylo kontrolní ve fázi stavební nedokončenosti. Po dokončení stavby proběhne finální měření. Do měření již budou zapojeny všechny instalace a může tak být zjištěna i těsnost vzduchotechniky a dalších systémů. Předpoklad je, že vzduchotěsnost budovy bude na vysoké úrovni a pasivní standard bude potvrzen i v tomto parametru.

Ing. Petr Bielesch

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top