Budova Polikliniky Zahradníkova má za sebou první etapu rekonstrukce

Poliklinika Zahradníkova, Brno

Budova nynější Polikliniky Zahradníkova, která byla postavena v letech 1922–1924 a 1927–1928, získala díky obnově památkově chráněné fasády modernější vzhled

Poliklinika Zahradníkova slouží jako zdravotní středisko pro řadu praktických lékařů a pro ambulance odborných lékařů. V objektu se nachází zákrokový sál, rehabilitace, laboratoř, lékárna a jiné vybavení sloužící pro potřeby polikliniky.

Objekt polikliniky Zahradníkova je nemovitou kulturní památkou a nachází se na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno. Budova Polikliniky (původně Ambulatoria) byla realizována na konci 20. let 20. století ve funkcionalistickém stylu podle projektu architekta Jindřicha Kumpošta (1891-1968). V návaznosti na budovu byl realizován sousední nájemní dům Veveří 64. (Více informací k historii objektu zde.)

Předmětem realizace I. etapy rekonstrukce byla obnova památkově chráněné fasády na ulici Zahradníkova 2-4, dále rekonstrukce fasády na ulici Veveří 64 a realizace nové rozvodny NN namísto původní rozvodny.

Objekt polikliniky se dochoval ve své hmotě, dispozičním řešení, exteriéru a interiéru s původními architektonickými prvky a detaily např. „americká“ okna a travertinové obklady.

Rekonstrukce zahrnovala obnovu omítky, obnovu původního travertinového obkladu pilastrů a říms a obnovu vstupního portálu, výměnu okenních výplní aj. Materiálové řešení a barevné odstíny všech částí obnovené fasády byly vybrány dle původního řešení na podkladu stratigrafických průzkumů. Původní „americká“ svisle výsuvná okna byla vyměněna za nová se zachováním původního členění a způsobu otvírání. Svými rozměry představují americká okna výjimečnou realizaci na našem území. Nové okenní výplně splňují požadavky na hlukový útlum pronikající s exteriéru do interiéru a zlepšují stavebně technické vlastnosti fasády. Travertinový obklad byl odborně posouzen a zdokumentován, následně očištěn a kamenné desky byly lokálně doplněny na vybraných místech. Horní, původní části vstupního portálu byly očištěny od dodatečně přidaných prvků a obnoveny do původního stavu. Spodní části portálu včetně dveřních křídel byly realizovány nově jako kopie.

Jak se rekonstrukce objektu polikliniky vydařila, se můžete podívat na fotografiích níže.

Ing. arch. Kamila Pohanková

Autor fotografií: Jaroslav Mareš,  Hivision.cz

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top