Naše projekty pro ZOO Brno

S brněnskou zoologickou zahradou jsme ve spolupráci již několik let. Naším stěžejním projektem i nadále zůstává nový Vstupní areál ZOO Brno s parkovacím domem. Kromě toho pracujeme i na několika menších projektech.

Cílem všech projektů je nejen zlepšení atraktivity a komfortu pro návštěvníky a druhové pestrosti zvířat ale i zlepšení podmínek pro zvířata ve stávajících starších expozicích. Při projektování expozic pro zvířata řešíme mnohé odlišnosti oproti projektům, jejímiž hlavními uživateli jsou lidé.

Například se zvířatům vybuduje expozice a již předem se počítá s tím, že zvířata ji budou užívat jinak, než se předpokládalo. Třeba se dle svého uvážení budou shromažďovat ve zcela jiných částech expozice, než se předpokládalo, nemilosrdně zlikvidují osázenou zeleň apod. Expozice jsou proto v průběhu užívání často upravovány a přebudovávány tak, aby co nejlépe vyhovovaly temperamentu svých obyvatel. Aktuálně zpracováváme projekty k následujícím expozicím:

Expozice afrických prasat a mangust vznikne v rámci stávajícího výběhu Safari (pro žirafy, zebry, buvoly…) vyčleněním části výběhu pro dvě nové expozice – africká prasata a mangusty (pozor, nezaměňovat s langustami). Expozice naváže na blízkou Africkou vesnici, a proto její vizuální ztvárnění bude evokovat pobřeží jezera, u kterého tato vesnice leží. Nově vzniklý domek pro zvířata bude zapuštěný do stávajícího svažitého terénu a jeho střecha najde využití jako vyhlídková terasa pro návštěvníky.

Expozice psounů se dočká rozšíření na úkor stávajícího, již nevyužívaného domku bývalého technického zázemí.

Návrh na úpravu expozice klokanů vznikl jako reakce na požadavek kurátorů zvířat omezit pohyb návštěvníků touto (jedinou) průchozí expozicí v areálu ZOO Brno. Návštěvníci se v ní bohužel nechovají ke zvířatům takovým způsobem, jaká byla původní představa ZOO. Někdy dochází dokonce i k pokusům zvířata odchytit a v případě narození mláděte je proto nutné vstup do expozice uzavírat. Negativní vliv návštěvníků na zvířata bude tedy v budoucnu nutné regulovat buď stavebními úpravami nebo návštěvním řádem ev. kamerovým systémem. Zajímavostí je, že v expozici vedle sebe žijí ve vzájemném souladu dva druhy klokanů, přičemž jeden druh vyhledává společnost lidí a druhý se jim spíše vyhýbá. 

Nová expozice psů dingo, kteří zde dosud zastoupeni nejsou. Započali jsme proto práce na zcela nové expozici, jež vznikne v návaznosti na expozici klokanů (společnou domovinou těchto zvířat je Austrálie) místo stávající expozice lam Vikuní.

„Tradiční“ vstup do ZOO Brno je teprve ve stadiu ideového návrhu, řeší nový vstupní objekt a nástupní předprostor (pokladny se zázemím a malé parkoviště) v místě stávajícího (tzv. tradičního) vstupu do ZOO Brno, jenž je morálně i technicky zastaralý. Vstup bude fungovat i poté, až dojde k dlouho očekávanému vybudování nového vstupního areál ZOO Brno.

Jiří Dřevikovský

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top