Stavba Jihomoravského kraje v roce 2019

V soutěži „Stavba Jihomoravského kraje 2019“ se letos námi projektované stavby umístili ve dvou kategoriích a nás těší, že si opět můžeme rozšířit sbírku ocenění v oblasti architektury.

V kategorii Bytové stavby se na druhém místě umístila 2. etapa bytových domů Panorama Kociánka. Bytový komplex navazuje na předchozí etapu výstavby. Každý bytový dům má samostatný vstup a komunikační jádro s výtahem. V podzemních podlažích je umístěno parkování a technické zázemí. Pracovníci naší společnosti zpracovali všechny projektové fáze bytových domů. Součástí celé zakázky bylo také zahrnutí řešení dopravní a technické infrastruktury, včetně úpravy veřejných ploch jako je park nebo hřiště. Architektonicko-stavební část byla zpracována v systému BIM.

Další ocenění získala přístavba objektu Nejvyššího soudu v Brně. Umístila se v kategorii Stavby občanské vybavenosti, opět na druhém místě. Jedná se o zbudovaný nový objekt přístavby Nejvyššího soudu na místě původního vyklizeného a vybydleného bytového domu. Po odstranění tohoto obytného domu na ulici Bayerova 3, byla realizována přístavba a ve vzniklé proluce byl postaven objekt nový, který jednak splňuje současné normy a nároky na stavební konstrukce a jednak plně vyhovuje potřebám investora a uživatele. Přístavba výškově navazuje na stávající budovu soudu, zejména úrovněmi jednotlivých podlaží a provozně i dispozičně se stávající budovou propojena.

Jana Háyeková

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top