Slavnostní otevření nového pavilonu Základní školy v Židlochovicích

V pátek 1. září 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří v nově zbudované přístavbě Základní školy v Židlochovicích.

Projekt navrhla architektonická a projekční kancelář Arch. Design. Koncepce návrhu spočívá ve vytvoření lapidární hmoty, která svou čistou formou umožní žákům a učitelům, aby si prostor okolo sebe dotvářeli dle vlastních aktuální potřeb. Celková vizuální podoba stavby tak bude v průběhu času proměnlivá. Elementární hmotové řešení umožňuje dodržení nároků daných pasivním standardem, v němž je stavba navržena.

Již během projekce byl kladen velký důraz na vzduchotěsnost obálky budovy. V rámci objektu proběhly BlowerDoor testy, jejichž hlavním cílem bylo odhalit případné nedostatky a netěsnosti v obálce budovy. Bylo zjištěno minimum netěsností, které byly rychle opraveny. Vše dopadlo výborně, vzduchotěsnost budovy je na vysoké úrovni a pasivní standard byl dodržen. Nyní je budova dokončena a připravena do nového školního roku, přivítat své žáky.

Součástí řešení Arch. Designu je i návrh interiéru, který je oproti umírněnější fasádě pojat hravěji, s ohledem na využití pro žáky prvního stupně. Výrazným prvkem ve velkorysém otevřeném prostoru chodeb je zábradlí hlavního schodiště. Jeho barevnost je tvořena proměnlivou gradující škálou barev. Dále jsou akcentovány vstupy do místností, do objektu, či jednotlivé funkční plochy. Dekorativní ztvárnění jednotlivých prvků není čistě estetická záležitost, ale slouží především pro lepší orientaci v prostoru.

Slavnostního přestřihnutí pásky se mimo jiné zúčastnili starosta města Židlochovice – Ing. Jan Vitula, paní ředitelka Základní školy – Ing. Jana Králová a samozřejmě zástupci naší společnosti Arch.Design: Ing. Ivo Kovalík – ředitel firmy, Ing. arch. Michal Šírek, Igor Sedlák.

Přejeme židlochovickým žákům a učitelům úspěšný školní rok 2017/2018!

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top