Návrh nového Územního plánu města Brna – termín pro podání námitek

Již jsme vás informovali o uveřejnění nového Územního plánu města Brna spolu s dalšími další podklady představující plánované postupy a přípravy pro realizaci. Dne 21. května však byla vyhlášena změna termínů veřejného projednávání.

 

Termín veřejného projednání byl nově stanoven na 22. a 23. června 2020 v 15 hodin. Obě projednání se uskuteční v areálu Veletrhy Brno, a.s., na adrese Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed.

Námitky a připomínky prostřednictvím formuláře je možné podávat ve lhůtě od 24. března až do 30. června tohoto roku. Připomínky a námitky lze zasílat formou datové zprávy, využitím poštovních služeb nebo osobním odevzdání na podatelně magistrátu města Brna.

Další podrobnosti najdete na oficiálních stránkách Portálu územního plánování města Brna. (Jsou zde podklady představující plánované postupy, přípravy pro realizaci, způsob podávání připomínek a námitek aj.)

Robert Juřík

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top