Návrh nového Územního plánu města Brna

Na webovém portále územního plánování města Brna je zveřejněn návrh nového Územního plánu. Návrh zpracovala Kancelář architekta města na základě koncepce z roku 2010, kterou vytvořila naše společnost.

Kromě samotného Územního plánu jsou na stránkách k dispozici i podklady představující další postup a přípravu. V originální velikosti a tištěné formě si územní plán může každý prohlédnout na venkovní terase magistrátu na Kounicově 67. Tam najdete také brožuru s textovou částí návrhu.

Vzhledem k situaci a nouzovému stavu v ČR byl zásadně redukován předpokládaný rozsah projednání, a to na rozsah nutný podle Stavebního zákona a prováděcí vyhlášky. Termín pro podání námitek a připomínek je nyní stanoven na 7 dní po veřejném projednání, které se bude konat 17. 6. 2020, tedy do 24. 6. 2020. Je tedy dostatečný časový prostor pro zpracování a podání námitek či připomínek.

Jedná se o 1. veřejné projednání, na které by po cca 10 měsících mělo navázat druhé, které již, doufejme, proběhne v lepších podmínkách a v nadstandardním rozsahu prezentace pro veřejnost.

Naše společnost nabízí spolupráci při zpracování námitek či připomínek včetně jejich podání na základě patřičného formuláře. Neváhejte nás v tomto smyslu kontaktovat.

Robert Juřík

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top