Seriál BYTOVÉ DOMY / 4 Dvory

4 Dvory / České Budějovice

Další příběh do seriálu „bytové domy“ nese název Bytové domy 4 Dvory. Jednalo se o soutěžní studii na projekt stavby městských bytových domů sociálního bydlení v lokalitě, která je jednou z největších zastavitelných ploch v majetku města České Budějovice.

Základním principem soutěžního návrhu bylo zhodnocení potenciálu rozvojové lokality a vytvoření zástavby, jež v maximální možné míře podpoří propojení města s přírodou.

Celkem je v lokalitě navrženo 6 bytových domů. Každý disponuje 2 podzemními a 6 nadzemními podlažími. 6. nadzemní podlaží je ustoupeno oproti zbytku – dochází tím k optickému snížení hmoty navržených objektů. Situováním 1.NP nad úroveň terénu je docíleno vytvoření soukromých střešních teras a současně umožněno přirozené větrání polozapuštěného podzemního podlaží.

Autor: Michal Šírek, David Zaplatil | Arch∙Design

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top