Projekt Centropolis zahájen

Na návrhu polyfunkčního domu v severní části ulice Nové Sady pro developera Properity s.r.o. pana Jiřího Maršálka jsme začali pracovat od poloviny roku 2019. Prvním krokem bylo vytvoření základní urbanistické koncepce zástavby v severní části ulice Nové Sady až po křižovatku s Hybešovou pod katedrálou Sv. Petra a Pavla. Dalším úkolem bylo přesvědčit všechny dotčené vlastníky pozemků o tom, že bez vzájemné spolupráce a přeparcelování pozemků není možné kvalitní zástavbu realizovat. To se díky pozitivnímu přístupu všech zúčastněných a podpory KAM a MČ Brno střed podařilo. V navazující urbanistické studii jsme navrhli ukončit stávající křídla kancelářského komplexu Titania příčným křídlem a za novým veřejným prostorem umístit uzavřený polyfunkční blok sahající až k ulici Hybešově a Malé Americe. Blok byl následně rozdělen na dvě části podle vlastnictví pozemků.

Náš tým pracoval na komplexu Centropolis, navazující na dostavbu Titania veřejným prostranstvím. Na pozemku jsme umístili 8-podlažní polyfunkční dům na půdorysu písmene L. Objekt má 2 podzemní podlaží s technickým zázemím a parkováním, na něj navazují dvě komerční podlaží a dalších pět podlaží určených pro různé formy bydlení. V ustupujícím 8. podlaží jsou nadstandardní byty s velkými terasami a výhledem na Petrov. Architektonické řešení přiznává horizontální funkční členění domu a zdůrazňuje dominantní úlohu nároží Nových Sadů a nového veřejného prostoru mezi Centropolisem a Titaniem.

Společné povolení jsme získali v září 2022 a stavba byla již zahájena. Díky výborné spolupráci s investorem a veřejnou správou jsme tak dokázali, že i ve složitých brněnských podmínkách je možné připravit projekt a zahájit realizaci velké stavby do 4 let od prvních koncepčních skic.

Autoři: Jaroslav Dokoupil, Dana Berousková

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top