Sokolská zahrada ve Slušovicích

Rádi bychom Vám ukázali nejaktuálnější fotografie z realizovaného městského parku Sokolská zahrada ve Slušovicích.

Realizace parku, přesněji řečeno stavební činnost a výsadba zeleně, byla dokončena na podzim roku 2018. Jak to však bývá u realizací zahradní architektury, park bude růst a postupně dospívat do zamýšlené podoby. Kromě růstu samotných stromů, keřů a květin budou do parku postupně přibývat například herní prvky pro děti a dospělé.

Řešená zahradní architektura v Sokolské zahradě měla za úkol umožnit obyvatelům města pobyt a relaxaci v parku. To je podpořeno několika terasami, na kterých se lze procházet nebo je možné posedět na lavičkách a využívat krásných výhledů. Na vybraných místech jsou rozšířené plochy určené pro budoucí umístění dětských hřišť a pro osazení cvičebních prvků.

Park se nachází v centru města a vede přes něj množství četně a celoročně využívaných pěších tras. Pro realizaci bylo podstatné vylepšení a doplnění chodníků včetně kvalitního osvětlení. I přes svůj značný překonávaný výškový rozdíl usnadní pěší chodníky dostupnost obyvatelům do různých částí města.

V zahradě bylo vysázeno na 86 ks listnatých stromů, 434 ks keřů, 55 ks bylin a 1000 ks jarních cibulovin. Na svazích jsou vysázeny luční travnaté směsi.

Na chodníky byla použita betonová dlažba v neutrálním, nadčasovém vzhledu, s nepravidelným reliéfním povrchem. Terasy jsou vytvořeny s voděprostupným mlatem v béžovém odstínu. Svahy byly zpevněny kamennými žebry skrytými pod vrstvou zeminy. Lokálně jsou zrealizovány pohledové gabionové stěny.

Název Sokolská zahrada byl historicky odvozen od sousedící sokolovny s knihovnou. Pod Sokolskou zahradou, za sokolovnou s knihovnou se dále nachází zpevněné plochy včetně asfaltového víceúčelového hřiště, které byly také obsahem rekonstrukce. Zpevněné plochy slouží jako hřiště a pro příležitostné aktivity například trhy a kulturní akce.

Text: Kamila Pohanková

Fotografie: Robert Juřík

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top