Průmyslový areál v Otrokovicích má novou výrobní halu

V průmyslovém areálu v Otrokovicích se právě dokončuje námi projektované rozšíření výrobního závodu Trelleborg (dříve Mitas).

Jedná se o novostavbu výrobní haly a její propojení se stávající halou, kde se rovněž rozšiřovaly výrobní prostory o několik přístaveb. Současný závod je zaměřen na výrobu pneumatik pro zemědělské a stavební stroje. Nově dokončované rozšíření závodu umožní navýšení výrobní kapacity z 350 000 ks/rok na cca 465 000 ks pneumatik (57 000t) /rok. Nové objekty jsou na ploše cca 16 500 m2, včetně stávající haly je pak zastavěná plocha výrobní haly cca 42 500 m2.

Naše firma zajišťovala všechny stupně dokumentace – studii, projekt pro územní řízení a stavební povolení a s tím související inženýrskou činnost, projekt pro provedení stavby a autorský dozor. Celá zakázka byla zpracována v Revitu (BIM).

Projekční práce probíhaly od února 2018, samotná výstavba byla zahájena v červnu 2019. V současné době probíhá příprava na zahájení zkušebního provozu, dokončují se drobné práce, probíhá montáž zařízení a zkoušky funkčnosti.

Eva Papoušková

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top