Certifikace budov (BREEAM/LEED)

Stále častěji se setkáváme u developerů s potřebou řízení projektu pomocí certifikačních systémů  na základě  sociálních a environmentálních ukazatelů. Developeři nás jako generálního projektanta často žádají o cenné rady, jak si počínat při jejich výběru.

Protože jde o poměrně složité analytické rozhodování, uvádíme v tomto článku alespoň popisné sdělení o dvou environmentálních certifikačních systémech, britský BREEAM a americký LEED, které se v České republice používají jako nejrozšířenější. Nikoho nepřekvapí, že tyto potřeby z důvodu marketingových i provozně-uživatelských záměrů jsou vyžadovány pro stavby v naší metropoli, Praze. Níže uvedený popis vznikl jako součást technické studie projektu Jinonice Court – administrativní budova v Praze, který vygeneroval subdodavatel a odborný poradce ze společnosti EkoWATT CZ, s.r.o.

Certifikace LEED

LEED je globálně uznávané certifikační schéma s nejrychleji rostoucím počtem certifikací. Hodnotí budovu při jejím vzniku (New Construction či Core&Shell) nebo při pozdějším provozu (Existing Building: Operation and Maintenance EB:OM), případně lze certifikovat vnitřní vybavení nájemních prostor (Commercial Interiors). Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

LEED nabízí široké spektrum alternativních plnění jednotlivých kreditů pro Evropu v rámci evropských norem a zvyklostí. Certifikace má ze všech systémů nejkvalitnější hodnocení energetické náročnosti budovy v rámci dynamického počítačového modelování.

Ke 06/2020 je novostaveb s uzavřenou certifikací LEED v ČR celkem 44. Dalších 53 projektů je registrováno, tedy v projekční nebo výstavbové fázi. Na trhu jsou též další doposud neregistrované projekty v přípravě.

Certifikace BREEAM

BREEAM je globálně rozšířený britský systém. BREEAM se mimo Británii používá ve formátu BREEAM International (v současné době verze 2016), který pokrývá sektory: budovy administrativní, obchodní, průmyslové a rezidenční, pro ostatní případy se stanovují individuální rámce. Certifikace hodnotí dopad na okolí, spotřeby vody a energie, použité materiály, kvalitu vnitřního prostředí a uživatelské kvality nutné pro efektivní práci.

BREEAM je plně aplikovatelný do prostředí Evropy díky návaznosti na evropské normy a na referenční standardy určené pro všechny evropské státy včetně ČR. Oproti certifikaci LEED je formálnější a administrativně náročnější. Obsahově je LEED a BREEAM srovnatelný pro nové budovy, pro budovy stávající jde naopak o zcela odlišný systém.

K červnu tohoto roku je v ČR certifikováno celkem 80 novostaveb. Z tohoto počtu je však cca pouze 30 administrativních budov. Naprostá většina certifikovaných novostaveb v BREEAM jsou logistické a industriální haly.

U nás v Arch.Designu zajišťujeme koordinační službu mezi zpracovatelem zvoleného certifikačního systému a jednotlivými projektovými složkami.

Miloš Ryšavý

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top