V Třebíči byl vydán nový územní plán

Dne 10.9.2020 byl zastupitelstvem města Třebíče vydán nový územní plán. Vše začalo před 10 lety, kdy se v Třebíči rozhodli nahradit svůj územní plán z roku 1998, který doposud prodělal 18 změn, moderní dokumentací dle nového stavebního zákona a standardů.

V roce 2011 jsme vyhráli výběrové řízení na tuto dokumentaci a po provedených průzkumech a rozborech území bylo zpracováno zadání nového územního plánu, které zastupitelstvo města schválilo v půlce roku 2012. Po různých peripetiích (novelách stavebního zákona a zapracovávání úprav návrhu) proběhlo 7.8.2019 společné jednání k novému ÚP.

Po vypořádání stanovisek dotčených orgánů a připomínek od občanů byla dokumentace upravena do výsledné podoby, takže se 9.7.2020 mohlo konat veřejné projednání s občany města. Tím se kruh uzavřel a dílo mohlo být zdárně dokončeno.

Pavel Šemora, Jakub Kapsa

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top