Centrum zkušebních vzorků ŠKODA AUTO | Arch.Design

V těsné blízkosti od historického centra Mladé Boleslavi se postupně dokončuje stavba Centra zkušebních vzorků, na kterou se v ateliéru A3 zpracovala architektonická studie a po dobu dalších projekčních i realizačních prací jsme prováděli autorský dozor projektu.

Nový průmyslový objekt je budován na místě stávajících skladových objektů v Mladé Boleslavi nedaleko od Česany, kde se nachází nejstarší část závodu Škodovky. Přilehlá zástavba oblasti areálu je tvořena třemi objekty. Tyto objekty jsou podobného charakteru jako objekt Zkušebních vzorků, avšak pohledově i výškově se vzájemně liší. Navržená budova kompozičně ctí pozici a orientaci okolní zástavby. Opticky je rozdělena na dvě části, aby bylo docíleno „odlehčení“ hmoty objektu. Fasáda stavby byla navržena tak, aby opticky zmenšovala téměř sedmi podlažní objekt. K tomu napomáhá i vertikální propojení okenních otvorů

Netradičně je řešena i podlažnost. Výšková úroveň hlavního vstupu je sice na úrovni okolního terénu, ale první plnohodnotné podlaží se nachází až na úrovni 2.NP. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na protipovodňová opatření přilehlé řeky Jizery.

David Zaplatil

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top