Revitalizace sídla firmy Fides

Záměrem architektonické  studie bylo navrhnout pro sídlo společnosti FIDES, a.s., novou přístavbu, která bude provozně a hmotově navazovat na stávající objekt a nahradí tak nevyhovující prostory areálu. Dále byl zadáním i nový návrh fasády stávajícího objektu. Sídlo společnosti se nachází nedaleko samotného centra Brna v městské části Brno-Trnitá na ulici Dornych. Proto bylo zapotřebí při návrhu reflektovat a ctí již nastavené kompoziční zásady okolní zástavby. Funkce nového objektu je v principu jednoduchá, jedná se o rozšíření stávajících skladových a archivačních prostor a také o navýšení kapacity kancelářských ploch.

Dalším požadavkem klienta bylo navrhnou venkovní pobytový prostor ve vnitřní části řešeného pozemku, který sousedí s meandrem řeky Ponávky. Právě meandr řeky byl jedním z podstatných prvků, které měly vliv na celkové koncepční řešení venkovních relaxačních prostor.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

V řešeném území se nachází stávající třípodlažní administrativní budova. Při návrhu nového objektu byla dodržena uliční čára, od které se odvíjí natočení stavby vůči stávající budově. Mezi stávající a novou budovu byl navržen spojující prvek, který vymezuje stávající objekt od nově navrženého.

Nová budova je navržena jako dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Atika výškově odpovídá výšce okapu stávajícího objektu. Fasáda je řešena v kombinaci dvou materiálů. V úrovni prvního podlaží je navržen, stejně jako u stávajícího objektu, fasádní cihlový obklad. Horní část objektu je pak opatřena provětrávanými fasádními panely.

Sadové úpravy v okolí objektu jsou navrženy tak, že ctí ráz okolí. Celým areálem prochází pochůzí zpevněná plocha, která svým tvarem navazuje na meandr sousedící řeky. Tímto prvkem jsou propojeny oba konce areálu. Na pomezí stávajícího a nově navrženého objektu je v rámci řešení venkovního prostoru navrženo molo. Okolí mola je schodovitě uskákáno směrem od řeky do areálu a vytváří tak relaxační „záliv“.

Ing. arch. David Zaplatil

Ing. arch. Dana Berousková, DiS

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top