Prezentace urbanistické koncepce využití areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Odevzdali jsme urbanistickou studii koncepce využití areálu nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Prezentace návrhu zástupcům vedení kraje a města proběhla za účasti médií v Baťově vile koncem června.

Zlínský kraj a statutární město Zlín zadaly čtyřem projekčním kancelářím studii urbanistického řešení areálu nemocnice, který se uvolní pro nové využití po plánovaném přesunu nemocnice do nové lokality v Malenovicích.

Návrh společnosti Arch.Design vychází z jedinečné polohy přestavovaného území mezi řekou Dřevnicí a volnou krajinou, na hranici kvalitních obytných čtvrtí. Návrh propojil novou obytnou strukturu s Bartošovou čtvrtí společným náměstím s novým mostem a zpřístupněným břehem Dřevnice. V nejstarší části nemocnice, založené Tomášem Baťou návrh umístil sociální a společenský klastr, který umožňuje citlivé doplnění objektů a zachování urbanistické kvality jedinečného konceptu architekta Gahury.

Vybrané soutěžní řešení bude podkladem pro zadání územní studie a změnu územního plánu statutárního města Zlín.

Radoslav Novotný

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top