Výstavba bytových domů v Lískovci

V Brně je již delší dobu neutěšená poptávka po bydlení. Pro zlepšení situace připravujeme nové bytové domy v oblasti ulice Rybnické v Lískovci, kde bude zároveň i nový prostor pro dentální kliniku Addent.

Projekt Green Resort II., který je tvořen dvěma bytovými domy, nabídne celkem 34 nových bytových jednotek s venkovním i garážovým parkováním. Jeden z bytových domů zároveň poskytne nové prostory pro rozšíření již zmiňované zdravotní kliniky. Důraz u celého projektu je směřován na citlivý zásah do již existující zástavby s cílem zachovat soukromí jednotlivých bytů a obklopení zeleně.

V oblasti mezi ulicí Rybnickou a rychlostní komunikací Bítešská je plánovaný také bytový projekt Rezidence Koniklec developerskou společnosti IMPERA. V rámci blízkosti jejich a naší plánované výstavby jsme se spojili při spolupráci na nové křižovatce na ulici Rybnická včetně zastávky MHD a zapracování příjezdové komunikace k dětské škole Vážka s několika parkovacími místy.

Na to navazuje spolupráce na návrhu a následné realizaci úpravy stávající stezky do údolí Čertíku. Cílem je zpevnění a rozšíření povrchu stezky a úprava okolní zeleně. Nově vybudované komunikace a zeleň budou investory bezúplatně převedeny do majetku města. Celý investiční záměr má za cíl revitalizaci veřejného prostoru, který odsouhlasil i městský úřad Lískovce.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top