Znovuzrození zapomenutého areálu VÚSH

VÚSH – areál, který se za posledních několik desítek let vyvíjel jen minimálně. Byl udržován, byl mírně dostavován, ale v celku zůstal areálem dob minulých. Stal se z něj „skanzen“, který vzhledem ke své jedinečné poloze v rámci Brna, v blízkosti dálnice a současně nedaleko od centra města, skýtá obrovský potenciál nového využití.

Málokteré místo v Brně je natolik jedinečné, jako je poloha areálu VÚSH, na východě i západě lemováno řekami Svratkou a Svitavou, v obou případech obohacené o sportovní využití a cyklostezky s velkou četností procházejících či projíždějících Brňanů. Areál je situován i dobrou infrastrukturou , který umožňuje plynulé dopravní napojení centra či mimo město. Současně nedaleká vzdálenost centra města, nabízí pohodlnou a rychlou dostupnost po nově rekonstruovaném a kapacitním napojení Dornych / Svatopetrská.

Jak jinak zajistit znovuzrození zapomenutého areálu než obnovou jeho hlavní budovy a přiléhajících pavilonů?

Hlavní budova je koncipována jako mohyla tyčící se nad okolní zástavbou, reklamní poutač a nová příjezdová brána do Brna. Dvojice věží hlavní budovy svou hmotovou kompozicí vyvolávají vzájemný dialog, symbolizují partnerství a spolupráci, vzájemně se o sebe opírají a ve společném opojení sdílí tu společnou chvíli, kdy se čas zastaví. Ladně tvarované křivky přecházející od parteru objektu se ztrácející ve výšinách nad Brnem. Trychtýřovité tvary nabádají ke vstupu a vítají každého návštěvníka. Evokují taneční pohyb, dynamiku dnešní doby či partnerskou intimitu. Sexappeal stavby je podpořen tajuplnými tmavými odstíny pevných konstrukcí a reflexními skleněnými výplněmi, částečně poodhalujícími nitro budovy.

Výšková dominance hlavní budovy v obou věžích předává návštěvníkovi Brno na dlani. Z tohoto důvodu je součástí řešení i nabídka jiného využití horních podlaží než jen administrativní. Podlaží s přístupem na střešní terasy nižší z věží je vyhrazeno pro menší exkluzivní wellness s vazbou na venkovní střešní prostory. Horní podlaží vyšší z věží je následně vymezeno pro luxusní bydlení. Ze všech prostorů jsou zajištěny maximální možné výhledy nejen na centrum Brna, ale i do okolní krajiny.

Sestava tří stávajících administrativních pavilonů tvoří kapacitní základ upravované části areálu.  Krajní z objektů jsou rozšířeny na téměř dvojnásobek své zastavěné plochy a se středovým pavilonem jsou propojeny zvětšenými spojovacími krčky. Sestava je nadstavena dvěma plnohodnotnými patry a užitnou střechou přetékající zelení a plochami pro život, umožňující pohyb residentů, pracovní, rekreační či sportovní využití, umístění včelích úlů, situování bylinkových záhonů…apod.

Odkaz industriální minulosti areálu je reflektován architektonickým řešení, použitými materiály a strukturami objektů prolínající se přes exteriér do interiéru.

Výrazným prvkem a celkovou tváří sestavy nižších objektů jsou čelní stěny pavilonů tvořící triptych abstraktní fluidní struktury. Jako respekt a artefakt minulosti areálu symbolizuje fasáda stavební hmotu ve chvíli tvarování a hledání nové podoby.

Michal Šírek

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top