Nový Kampus AD Group

Již nějakou dobu pracujeme na podobě nového Kampusu pro naši skupinu firem AD Group. A teď bychom Vám rádi představili jeho budoucí podobu.

Studie Kampusu AD Group, řeší návrh nového sídla skupiny s možností budoucího rozvoje areálu. Cílem projektu je vytvoření objektu umožňující bližší komunikaci a spolupráci jednotlivých firem a lepší prezentaci skupiny jako celku.

Architektonické řešení

Objekt Kampusu ADG sestává z kompaktní hmoty, odlehčené ustupujícími podlažími a hmotou proskleného vstupního foyer. Členění objektu je podpořeno proměnlivostí fasády – nižší část o čtyřech podlažích je tvořena obkladem z lícových cihel; dominantní šestipodlažní část je obložena fasádními panely v bílé barvě.

Funkční a dispoziční řešení

Hlavním vstupem ze severní strany návštěvník vejde do veřejného prostoru foyer (1.pp), do kterého je možné se dostat i ze spodního podlaží podzemních garáží (2.pp). Centrálním bodem foyeru, v úrovni vstupního podlaží, je recepce, která slouží jako filtr pro návštěvníky. Funkce recepce je sdružena i s provozem obsluhy kavárny situované v poloveřejné zóně za recepcí. Z kavárny je umožněn vstup na venkovní terasu. V návaznosti na poloveřejnou zónu je v nižším z objektů umístěna série zasedacích místností s variabilním dělením, určených pro užití všemi subjekty v Kampusu. Vyšší z objektů je od poloveřejné části vymezen vstupním filtrem přes čipovou kartu, vstup je tak do neveřejné části umožněn pouze zaměstnancům (resp. majitelům čipových karet). V přízemí vyššího objektu se nachází jídelna pro zaměstnance, archiv, kolárna, komunikační a technické prostory. Současně je zde umístěn vedlejší vstup, který bude sloužit pro denní přístup zaměstnanců, cyklistů a současně bude sloužit jako noční vstup ve chvíli uzavření foyeru s recepcí. Provoz jídelny bude fungovat na principu ohřívání vlastních jídel, bez zajišťování jídel zaměstnavatelem. Vyšší podlaží (1.np-5.np) jsou určena pro administrativní provoz.

 

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top