Nový polyfunkční dům Brno – Zábrdovice

Naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro novostavbu polyfunkčního domu v brněnských Zábrdovicích. Vzniknou zde prostory pro retail, administrativu i bydlení.

Stavební pozemek, nacházející se v zastavěném území, je součástí rozsáhlého bloku vymezeného ulicemi Ponávka a Bratislavská. Jedná se o areál bývalého výrobního závodu, který je tvořen seskupením několika budov o třech až čtyřech nadzemních podlažích a zpevněných ploch uzavřených dvorů.

Plánovaný polyfunkční dům bude mít čtyři podzemní podlaží, která se využijí pro parkování a technické zázemí celého objektu. V přízemí jsou prostory navrhovány pro obchodní jednotky, nad nimiž budou dvě podlaží pro kanceláře a administrativní účely. Objekt bude mít dvě výškově rozdílné dominující věže, které budou propojeny na úrovni podlaží 3. – 5. NP. V těchto podlažích se budou nacházet ateliéry. Severní dominantní věž bude mít 15 nadzemních podlaží a nižší jižní věž bude do výšky sedmi nadzemních podlaží. Od šestého podlaží a výše budou prostory sloužit pro bytové účely. Dokumentace k projektu byla zpracována v programu 3D SW REVIT (BIM).

Převýšení okolní zástavby navrhovaným polyfunkčním domem je odůvodněno potřebou zesílení významu zaostale se rozvíjející lokality v rámci města. Objekt se svojí podnoží přimyká ke stávající budově lázní v ulici Ponávka, směrem do nové městské třídy dům akcentuje severní nároží věžovou strukturou. Výrazové prostředky jsou jednoduše formovány, navazují na konstrukci a funkční náplň budovy.

Projekt získal stavební povolení v červnu tohoto roku, v současné době nabylo i právní moci a nyní zpracováváme dokumentaci pro provedení stavby.

Lukáš Pecka

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top