CURLING ARENA

Při návrhu sportovní haly jsme se snažili vytvořit objekt, který bude na první pohled stejně dynamický, jako sporty, které se v něm provozují. Pohyb, dynamika a především pak hokejová hůl či „curlingové koště“. Právě idealizované tvary těchto sportovních náčiní vytvářejí hlavní dynamické prvky fasády.

Objekt nové sportovní haly je vůči okolí umístěn ve dvou základních směrech, které jasně definují členění objektu a to jak funkční, tak hmotové. Tvar základního řešení vychází nejen z disponibilních pozemků, ale především z logického provozního uspořádání dispozic v objektu – propojení dvou hlavních provozů hokejového a curlingového hřiště.

Část objektu vymezená pro curling je umístěna až ve druhém nadzemním podlaží. Toto umístění napomáhá k optickému odlehčení. Umístění tohoto prostoru do druhého nadzemního podlaží bylo zvoleno s ohledem na velikost pozemku a na potřeby dostatečné parkovací kapacity.

Hlavní vstupní prostory jsou situovány do průčelní části směřované do hlavní ulice. Ve vstupní hale je pak provoz příchozích rozdělen na dva základní směry – sportovci a veřejnost. Pro sportovce je vymezen vstup do zázemí hokejových šaten, který je provozně přímo propojen s kluzištěm určeným pro hokejová utkání. Diváci mohou vstoupit přímo na ledovou plochu, případě postupovat do dalších nadzemních podlaží.

Kluziště pro hokejová utkání je umístěno na úrovni prvního nadzemního podlaží, oproti tomu ledová plocha pro curling se nachází ve druhém nadzemním podlaží a to včetně šaten umístěných v přímém kontaktu s hrací plochou. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází divácké prostory pro sledování jak hokejového kluziště, tak ledové plochy pro curling.

Autoři: David Zaplatil, Nikola Krištofiaková

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top