Rekonstrukce Sokolské zahrady ve Slušovicích zahájena

Letos na jaře byla zahájena realizace 1. etapy projektu „Rekonstrukce náměstí, Sokolské zahrady a zelených ploch pod a za hřbitovem města Slušovice“.

 

I. etapa obsahuje především rekonstrukci Sokolské zahrady, dále rekonstrukci víceúčelové plochy v těsné blízkosti parku a další dílčí úpravy zpevněných ploch a sadových úprav v návaznosti na řešené území.

Sokolská zahrada se nachází v historickém centru města, v blízkosti sokolovny s knihovnou a Nízkoprahového centra pro děti a mládež. Řešené území je velmi svažité a v minulosti plnilo funkci ovocného sadu. Později byla zahrada udržována jako zatravněná plocha s několika původními dřevinami a dosud sloužila pro obyvatele pouze jako průchozí prostor mezi náměstím a dalšími částmi města.

Záměrem rekonstrukce Sokolské zahrady je její zpřístupnění a následné rekreační využití pro obyvatele a širší veřejnost. Pro zpřístupnění prudkého svahu bylo vybudováno 5 teras propojených chodníkem. Terasy budou s mlatovým povrchem a jsou na nich navrženy lavičky, dětské herní prvky a venkovní fitness. Z horních teras bude krásný pohled na kostel a panorama okolí Slušovic. V Sokolské zahradě je navržena výsadba okrasných stromů, pestré kvetoucí louky a bylinkového záhonu. Celkem bude vysazeno 86 ks vzrostlých listnatých stromů, 434 ks keřů, 55 ks bylin a 1000 ks jarních cibulovin.

Víceúčelová zpevněná plocha za sokolovnou pod parkem bude sloužit jako veřejné hřiště a příležitostně prostor pro jarmarky. Součástí projektu je obnova veřejného osvětlení a nová přípojná místa médií pro budoucí výhledové umístění altánu pro konání společenských akcí a altánu s veřejnými toaletami.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top