Nový tradiční vstup do ZOO Brno

V současné době zpracováváme projekt „Tradičního vstupu do ZOO Brno“, který nahradí stávající hlavní vstup z ulice Kníničské. Prostor tím dostane zcela novou tvář.

Koncepce prostorového uspořádání vychází z tvaru a svažitosti relativně stísněného pozemku. Kompozice hmot je založena na kontrastu výrazově dominantní organicky tvarované střechy s vizuálně potlačenou hmotou do svahu částečně zapuštěného objektu. Střecha evokuje základní prvek těl všech živých organismů, kterým je buňka. Tedy základní stavební kámen všech zvířat v ZOO.

Důraz je kladen na zapojení stavby do přírodního charakteru svahu Mniší hory. S tím souvisí i použití přírodních materiálů (dřevo, kámen, pohledový beton…). Navazující nové venkovní parkoviště s vizuální dominantou umělého vodopádu, navýší kapacitu parkování, a to na dvacet šest parkovacích stání. V projektu je také nově řešena komunikace pro pěší. Jejich přístup vede podél nově vzniklé parkovací plochy a vyústí do rozptylového prostoru pro návštěvníky přímo před vstupní objekt. Oddělí se tak stávající chaotické a nebezpečné míchání pohybu chodců a aut na stávajícím parkovišti

Zázemí pro návštěvníky nabídne prodejnu suvenýrů a toalety. Druhý objekt pak bude sloužit k prodeji vstupenek.

Autor: Jiří Dřevikovský

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top