Projekt ANTHROPOS

Projekt ANTHROPOS: Obnova a modernizace rekreačního areálu v Brně-Pisárkách

V minulém roce jsme se v našem ateliéru zabývaly ambiciózním projektem – obnova a modernizace rekreačního areálu v Brně-Pisárkách, známém pod názvem Anthropos. Tato lokalita, která historicky sloužila jako oblíbené místo pro sportovní aktivity a relaxaci, prošla komplexní aktualizací v podobě územní studie, za účelem zvýšení atraktivity a modernizace veškerých aktivit v areálu.

Pod vedením Ing. arch. Radoslava Novotného byl zpracován projekt, který zahrnuje návrat k původnímu rekreačnímu charakteru místa, avšak ve zmodernizovaném rámci. Zásadním prvkem našeho návrhu je nová pohledová osa, směřující od severu k jihu. Tato osa spojuje dvě významné historické objekty – Starou střelnici a dochovanou cihlovo-kamennou zeď. Prostřednictvím této osy vznikne centrální promenáda, obklopená novými budovami a sportovišti, které budou sloužit návštěvníkům.

Areál bude nabízet rozmanité možnosti sportovního vyžití. Hlavní sportoviště tvoří areál malého fotbalu, lezecké centrum, in-line okruhy a multifunkční okruh s pumptrackem. Zvláštní pozornost jsme věnovali i zachování zeleného charakteru místa. Sportoviště a parkoviště budou umístěny na plochách již existujících objektů, minimalizujeme tak negativní vliv na stávající vegetaci. V západní části areálu se nachází rozlehlý lesopark, který bude doplněn o nová rekreační zařízení.

Ekologická ohleduplnost je pro nás klíčová. Plánujeme sběr dešťové vody, která bude následně využita pro závlahu a udržení zeleně v areálu. Dále se zaměřujeme na zlepšení dopravní dostupnosti. Nová křižovatka na ulici Pisárecká umožní pohodlný příjezd do areálu z různých směrů. Parkovací místa budou umístěna co nejblíže k této křižovatce. Pro pěší a cyklistickou dopravu jsou navrženy nové komunikace, které spojí nová parkoviště s hlavními objekty a sportovišti v areálu a zajistí jeho všesměrnou prostupnost.

Naším cílem je obnovit a oživit Anthropos tak, aby se stal moderním centrem pro sport, relaxaci a rekreaci. Věříme, že naše snaha přispěje k lepší kvalitě života obyvatel města a přiláká návštěvníky z celého regionu.

S nádechem historie a vize budoucnosti se těšíme na spuštění tohoto projektu, který se stane skutečností díky úsilí a odhodlání našeho týmu.

📐 Autoři: Radoslav Novotný, Matej Mintál, Petr Uhmann | ARCH.DESIGN

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top