Sportovní hala ZŠ Rychnovská

Netradiční sportovní hala v Praze

Nová sportovní hala představuje zajímavý architektonický projekt, který se nachází na pozemku Základní školy Rychnovská v Praze. Kvůli omezenému prostoru bylo nutné vybrat nevšední umístění pro tuto budovu. Hlavní hrací plocha tělocvičny je umístěna takřka z jedné třetiny pod úrovní přilehlého terénu. Pod terénem se nachází také propojovací krček, který vede do stávající budovy základní školy a umožňuje žákům přístup do tělocvičny.

Umístění pod úrovní terénu přináší jak výhody, tak nevýhody. Vyžaduje vyšší úroveň hydroizolace spodní stavby, ale současně snižuje nároky na vytápění objektu díky tepelné izolaci, kterou vytváří sama okolní zemina. Další výhodou je snadněji přístupné sportoviště na střeše sportovní haly. Vstup na střešní sportoviště je umožněn ze dvou stran přes násypy. Ty slouží také jako plocha pro různorodé záhony. Navíc násypy umožnily uložení vykopané zeminy.

Vstup do haly je zajištěn nejen propojovacím krčkem, ale také samostatným vstupem na úrovni přilehlého terénu, což umožňuje komerční využití objektu. V úrovni hlavního vstupu se nachází otevřený prostor, ze kterého je možné sledovat sportovní akce na hřišti. Samotná hrací plocha má rozměry 12×24 metrů, výška stropu v této části činí 6 metrů.

Víceúčelová hala byla postavena na železobetonové základové desce. Hlavní nosné konstrukce tvoří monolitické sloupy, které jsou rozmístěny v podélných stěnách.

Celkově je sportovní hala příkladem projektu, jak využít omezený prostor a vytvořit moderní a funkční sportovní zařízení, které může sloužit školním i komerčním účelům. Její dokončení proběhlo v srpnu roku 2022.

📐 Autoři: Ing. arch. Vladislav Králíček, Ing. arch. Lukáš Pitoňák, Ing. Lukáš Verner | ARCH.DESIGN

📸 Jiří Bednář

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top