Tvorba projektů z pohledu BIM manažera

Projektů, které jsou zpracovávány v BIM, je čím dál více. Mezi našimi projekty, které jsou zpracovávány touto metodou je nejen dlouho plánovaný Velodrom nebo Justiční areál v Ústí nad Labem, ale také nová multifunkční hala Arena Brno.

Každý BIM projekt je úplně jiný a práce BIM manažera se tak vyznačuje tím, že řeší problémy, které nikdy předtím řešit nemusel. Zrovna tak u projektu Areny Brno, kde jsem se zamýšlel například nad efektivním způsobem modelace sedaček. Jedná se o mnoho tisíc prvků, které musí být umístěny podle určitých pravidel. Sedačky jsou osazeny na jednotlivých úrovních tribun, takže by možná šlo využít Revit Dynamo, které by umístilo podél tribun objekty v daném rozponu.

Situace byla ovšem složitější: sedaček je několik druhů, jsou kotvené vodorovně i svisle, jejich rozpony se také liší a jsou tu i atypická místa. Navíc při takovém automatickém generování podle jednotlivých prvků, by následná editace znamenala už ruční úpravy kus po kuse. Aby se nepracovalo s jednotlivými kusy, ale s nějakými shluky prvků pro jejich rychlejší editaci, bylo zapotřebí vytvořit způsob jejich propojení, ale jaký prvek Revitu na to použít? Možná pole, liniové nebo adaptivní komponenty…no a co takhle Zábradlí! Jeho vodorovné části se zde sice nevyužijí, ale svislé sloupky v určitém rozponu by se moc hodily. Zároveň má zábradlí velmi efektivní způsob modelace, kdy nakreslením prosté čáry vzniká celý komplexní tvar. Pak už stačilo trochu přípravy – vytvořit rodiny jednotlivých typů sedaček, které se aplikují na dané typy zábradlí a může se modelovat. Jednoduchým nakreslením čáry, kopírující danou hranu tribuny, máme jistotu stejné pozice sedadel od hrany i stejných vzájemných vzdáleností.

Jak to ale bývá, žádné řešení není ideální ani univerzální. Revit bohužel zatím nedokáže vykázat počty sloupků (sedaček) a výpočet vzorcem délka zábradlí / rozpon sloupků je v tomto případě velmi nepřesný údaj. Na řadu tam muselo přijít v úvodu zmíněné Dynamo, se kterým lze tento problém vcelku uspokojivě řešit. Na výsledek se můžete podívat v přiložených obrázcích. Možná se může někomu tento postup hodit na obdobném typu objektu.

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top