Hala zkušebny Hanon Systems Autopal

Aktuálně dokončovaným projektem je objekt zkušebny pro firmu Hanon System Autopal s.r.o. Jedná se o stavbu průmyslového charakteru ve které, budou probíhat testy různých automobilových součástek, především chladičů.

Určujícím aspektem urbanistického řešení je umístění stavby v řešeném území. Podle podmínek pro stavební činnost musí být zejména zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání řešené lokality.

Stávající zástavba je tvořena objekty halového charakteru různých velikostí a výšek.

Navržený objekt kompozičně ctí pozici a orientaci sousedních objektů a nabízí uživatelům vše potřebné a splňujícím požadavky trvale udržitelného rozvoje.

Architektonické řešení domu rozvíjí principy urbanistického řešení. Hmota objektu působí homogenně a vytváří tím urbanistický celek v řešeném území.

Objekt je navržen výškově tak, aby bylo dosaženo požadovaných prostorových nároků průmyslového provozu, který bude v hale umístěn.

Hlavní hmota objektu je tvořena kvádrem. Fasáda je navržena z hliníkových panelů se zapuštěnou spárou. Dominantním prvkem je hlavní vstup, tvořený portálem, který vymezuje prosklenou stěnu kopírující obvod showroomu umístěného ve vstupním foyer.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Top