Multifunkční hala Brno

Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, který právě prochází výstavbou, uvítá své první návštěvníky v roce 2026.

Stavba multifunkční haly bude mít významný dopad i na okolní prostředí, jako je rozšíření městského okruhu a výstavba nové tramvajové vratné smyčky pro Dopravní podnik města Brna.

Multifunkční hala se nachází v západní části brněnského výstaviště a sousedí s jeho dominantou, pavilonem Z. Těsná blízkost s pavilonem Z byla jedním z faktorů, které ovlivnili celkové řešení. Aby nová hala nekonkurovala ikoně brněnského výstaviště, byla její výška omezena na úroveň 30 m nad okolím terénem.

Forma oválného tvaru, které připomíná hokejové hřiště, se propisuje nejenom do tvarového řešení, ale odráží se téměř ve všech konstrukčních prvcích.

Výrazovou část fasády tvoří plechové lamely – markýzy, které slouží jako slunolamy a v případě nepříznivého počasí poskytují návštěvníkům i částečnou ochranu před deštěm. Nad hlavními vstupy ze západu a východu jsou lamely přerušeny, a to na výšku dvou podlaží. V místě přerušení se nachází prosklená fasáda, která má krom estetického důvodu i funkční opodstatnění, slouží především pro přirozené prosvětlení hlavních vstupních prostor. Markýzy jsou opatřeny svítidly umožňujícími barevné efekty, pro lepší navození atmosféry před kulturní či sportovní akcí. Střecha je, mimo jiné, vybavena ventilátory pro odvod tepla a kouře, které jsou tvarově navrženy tak, aby z estetického hlediska sloužili jako doplňující výrazový prvek celé haly.

Interiér je pojatý velice minimalisticky a především funkčně. Železobetonové stropy a stěny, režné zdivo, podlahy z leštěného betonu a tribuny z betonu pohledového. Zkrátka kombinace materiálů, které mají vysokou mechanickou odolnost, ale zároveň i adekvátní estetický výraz.

Důležitým úkolem bylo navrhnout i okolí pavilonu, které bude „živé“ i mimo sportovní a kulturní události. Za tímto účelem je velké množství komerčních jednotek přístupných z bezprostředního okolí haly bez nutnosti vstupu do objektu. Nad hlavními vstupy se na fasádě nachází velká LED obrazovka, která skvěle poslouží pro informační a reklamní účely.

Něco málo informací k technickému řešení haly:

Objekt je založen na pilotách podporujících železobetonovou monolitickou konstrukci spodní stavby, která je navržena jako tzv. „bílá vana,“  z vodonepropustného betonu. Nosná konstrukce budovy je kombinací z převážné většiny prefabrikovaného železobetonového rámového sloupového skeletu, doplněného o monolitické sloupové a stěnové ztužující prvky. Prefabrikované prvky budou ve většině případů ponechány jako pohledové. Nosná střešní konstrukce je ocelová. Dvě krajní části střešní konstrukce ve tvaru poloviny kulového vrchlíku sestávají z radiálních vzpínadlových vazníků, které se setkávají na středové příhradové konstrukci ve tvaru poloviny válce. Válcová část střešní konstrukce je tvořena obloukovými předpjatými vzpínadlovými vazníky, vzájemně propojenými portálovými vaznicemi.

Projektová dokumentace byla zpracována metodou informačního modelování budov – BIM.

 

Architekti: prof. Ing. Karel Tuza, CSc., Ing. arch. Petr Uhlíř a Ing. arch. Vít Moler

Řídicí tým projektu: Ing. Miroslav Bílek – manažer projektu, Ing. arch Vít Moler – hlavní inženýr, Ing. Bořivoj Kňourek – koordinátor projektu, Ing. Michal Kejík – BIM koordinátor | Arch.Design

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top