Bytový dům Soukenická, Praha

BD Soukenická, Praha

Po dvou a půl letech jsme dokončili a zkolaudovali novostavbu v památkové zóně Prahy 1. Realizace vyžadovala úzkou spolupráci s úřadem památkové péče.

Jedná se o přístavbu osmi patrového monolitu s terasami a rekonstrukci třípodlažního objektu bývalé pekárny ve dvoře. Zásadní problémem tohoto projektu bylo zachování gotického sklepa pod přístavbou včetně původního násypu. Z toho důvodu bylo nutné i nadstandardní plánování technologie monolitnění stavby včetně způsobu podchycení zachovaných částí původní stavby. Díky atypickému konstrukčnímu řešení se podařilo redistribuovat zatížení těžiště stavby, včetně zavěšeného žb. schodišťového prostoru a výtahové šachty, do obvodové konstrukce objektu.

Pro tento projekt jsme zajišťovali dopracování potřebných částí dokumentace pro stavební povolení, kompletní dokumentaci pro provedení stavby, výkon autorského dozoru, legalizaci změn před dokončením a průběh kolaudace včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Průběh celé zakázky provázela skvělá týmová spolupráce se všemi zúčastněnými stranami – od investora, projekt managementu, architekta, stavební firmu (včetně subdodavatelů) až po úředníky dotčených orgánů. Výsledkem je dům se sedmnácti byty, flexibilní nájemní jednotkou a útulným dvorkem.

Jiří Hamr

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top