Rekonstrukce depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři s využití BIM nástrojů

Depozitář Národní knihovny v Praze Hostivaři je unikátní stavba, která vznikla v 90-tých letech minulého století rekonstrukcí, přístavbou a nástavbou výstavnické haly z 60-tých let.

V původní výstavní hale je umístěn hlavní depozitář, do kterého byla pro maximálního využití prostoru haly vestavěna třípatrová regálová konstrukce. Konstrukce je rozdělená v každém patře na 6 samostatných hlavních částí. Ze tří stran po obvodu jsou situované kancelářské prostory, provozní prostory a restaurátorské dílny, které jsou od samotného depozitáře odděleny komunikační chodbou. V suterénu jsou pak umístěné technologické místnosti objektu, vakuová komora, sklady a dílny pro rekonstrukci mikrofilmů. V nástavbách na střeše pak strojovny vzduchotechniky.

Projekt rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny v Praze v Hostivaři, na kterém se podílí naše firma Arch.Design ve stupni prováděcí dokumentace a výkonem autorského dozoru, vznikl na základě požadavku investora, ze kterého plynulo následující:

  • Zrekonstruovat technologické zařízení depozitáře, aby byly dosaženy předepsané klimatické parametry pro skladování knih a mikrofilmů, které nejsou v současném provozu dodrženy.
  • Rekonstrukce a výměna stávajících dožilých instalací TZB, elektro instalací a řídících systémů s ohledem na jejich stav, životnost a soulad s platnou legislativou.
  • Dispoziční úpravy v objektu reflektující na aktuální potřeby depozitáře.

V současné době se předává stavba generálnímu dodavateli, kterým je firma Geosangroup, a.s. a probíhají přípravné práce a práce 0-té etapy.

 

 

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top