Obytný komplex Kladno

Náš projekt Obytného komplexu Kladno, pro společnost TMIS Sol s.r.o., obdržel před pár dny rozhodnutí o umístění stavby.

Na návrhu jsme začali pracovat v roce 2021 v podobě autorské architektonické studie. Následoval projekt umístění stavby, který se nám podařilo  zdolat během roku 2022! Díky výborné spolupráci s investorem a veřejnou správou jsme dokázali připravit projekt od vypracování samotného projektu, přes dotčené orgány, spolupráci stavebního úřadu až po nabytí právní moci během jednoho roku. Neuvěřitelné!

Snahou našeho týmu bylo vytvořit koncepci, která je schopna respektovat individuální potřeby svých obyvatel. Hmota kompozice obytného komplexu liniových bytových domů se plynule snižuje od lesoparku směrem k rodinné zástavbě a reflektuje její výškovou hladinu. Mezi bytovými domy je navržen koncept veřejných a poloveřejných prostor, který umožnil vytvořit až intimní parky mezi jednotlivými dvojicemi bytových domů. Objekty bytových domů vychází z klasicky komponované architektury s tvarovou střídmostí, která se až ortodoxně řídí zásadami slunce, světlo, vzduch. Navržený fasádní systém kreativních omítek dovoluje kombinovat jedinečným způsobem textury a efekty, které dodávají fasádě svůj osobitý architektonický charakter.

Návrh byl v rámci modrozelené infrastruktury doplněn stromořadími, významnými solitérními stromy, zelenými plochami, dešťovými zahradami, distanční dlažbou parkovišť a zelenou střechou tak, abychom vytvořili komplex oázy klidu a harmonie s přilehlým lesoparkem.

Autor: Ing. arch. Klára Musilová |Arch.Design

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top