Nemocnice nové generace v Bratislavě

Rádi bychom Vám představili jeden z největších a velmi zajímavých projektů, na kterém aktuálně pracujeme. Jedná se o rozsáhlý projekt nemocnice nové generace.

Záměrem investora stavby, společnosti SVET ZDRAVIA Development, a.s., je vybudování nové, moderní nemocnice, která bude poskytovat pacientům z celého Slovenska, akutní a intervenční zdravotní péči na nejvyšší evropské úrovni, v téměř všech chirurgických a nechirurgických medicínských oborech. Nemocnice je řešená tak, aby všechny její provozy, převyšovaly dnešní moderní standardy zdravotnictví.

Cílem projektu je přilákat nejlepší lékaře a zdravotní sestry ze Slovenska i zahraničí a v kombinaci se špičkovým, materiálně technickým vybavením, s hotelovými službami v maximální míře zabezpečit potřeby pacientů, v současných podmínkách veřejného, zdravotního pojištění.

Výstavba nemocnice je navržená na „zelené louce“, v lokalitě Bory v Bratislavské, městské části Lamač. Jedná se o dynamicky se rozvíjející lokalitu, která po dostavbě, bude působit jako moderní a promyšlené, vzdušné místo.

Vlastní objekt nemocnice je navržen jako monoblok, šestipodlažní, s horizontálně oddělenými provozy. Objekt má jedno podzemní, čtyři plnohodnotné nadzemní podlaží a ustupující páté nadzemní podlaží.

Tvar objektu je v úrovni 1.pp až 2.np tvořen cca čtvercovým půdorysem o délce strany cca 100mm. Z této hmoty vystupují v úrovni 3.np až 5.np křídla jednotlivých lůžkových oddělení, orientovaných podélnou osou ve směru východ-západ.. Toto řešení zajišťuje poměrně nestandardní vzhled nemocnice a zvyšuje jeho atraktivitu. Objekt bude evokovat obraz futuristického objektu, který může být definovaný, jako nový symbol další generace zdravotní péče na Slovensku. Součástí návrhu jsou také velké atria v dispozici objektu, prostory se zelení, jejichž cílem je přiblížit přírodu pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům.

Součástí nemocnice je i heliport, venkovní, přistávací plocha pro záchrannou vrtulníkovou službu, který je umístěný nad úrovní 5.np.

Vertikální propojení objektu je zajištěno dvěma hlavními schodišti v prostoru centrálního koridoru, určenými pro veřejnost a pro personál nemocnice. A dále osmi pomocnými schodišti, situovanými podél východní a západní strany objektu, určenými hlavně pro potřeby evakuace objektu. Hlavní vertikální propojení pak tvoří 8 lůžkových výtahů, umístěných v hlavním koridoru budovy, které budou zajišťovat komunikaci pro personál, pacienty a jejich návštěvy, a dále dopravu veškerého potřebného materiálu do jednotlivých poschodí objektu.

Současný stav realizace stavby.

Na stavbu bylo v 7/2018 vydáno stavební povolení

Vlastní stavební práce byly zahájeny již v 5/2018 realizací přeložek inženýrských sítí a úpravou prostoru pro zařízení staveniště. Tyto práce byly povoleny v rámci územního řízení v předstihu.

Arch.Design zpracovává jednotlivé části realizační dokumentace a předpokládané zahájení stavby je na přelomu 7 a 8/2018.

Ing. Václav Morava

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top