Výstavba 2. etapy ICRC

IMG_2159

V současné době se v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dokončuje výstavba 2. etapy stavby „Mezinárodní centrum klinického výzkumu“ (ICRC), pro niž naše kancelář zpracovávala realizační projektovou dokumentaci. Výstavba ICRC byla zahájena v roce 2010 a její první etapa, budovy B1 a C1, byla dokončena v roce 2012. Tato 1. etapa funguje jako vědecko-výzkumné centrum nové generace a zároveň jako centrum špičkové lékařské péče v oblasti kardiovaskulárních a neurologických onemocnění.

Výstavba 2. etapy byla zahájena v roce 2013. Tato etapa obsahuje  typické lékařské provozy. Jsou zde navrženy centrální operační sály, celkem 12 sálů, a kompletní provoz anesteziologicko-resuscitační kliniky, oddělení ARO a JIP. Dále je zde umístěn i provoz centrální sterilizace nemocnice.

Stavba 2. etapy má být dokončena v červnu 2015. V současné době probíhají dokončovací práce montáží vnitřních rozvodů inženýrských sítí a konečné úpravy stavebních konstrukcí. Zároveň jsou dokončovány i venkovní práce na komunikacích a sadových úpravách okolo objektu.

Po dokončení 2. etapy výstavby získá nemocnice špičkové pracoviště operačních sálů, které bude splňovat současné požadavky kladené na tato zdravotnická zařízení.

Ing. Václav Morava

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 222 390 973
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Copyright © 2018 Arch.Design, s.r.o. | Webdesign Brno by GRAFIQUE
Top