Firemní exkurze do budovy Liko-NOE

1.4.2016 se naši projektanti a architekti zúčastnili exkurze na pozvání firmy LIKO-S v objektu nazvaném LIKO-NOE. Tato exkurze byla spojená s krátkým představením průřezu vývojové a výrobní produkce této firmy.

Zástupci firmy LIKO-S nám představili zejména autorská inovativní řešení z výrobní produkce divize Interiors – jako jsou přestavitelné systémy příček, vestavby do výrobních hal a podobně, které odpovídají trendům dnešní doby na variabilitu využití řešených prostorů. Část prezentace byla věnována také představení chytré izolace ICYNEINE s důrazem na její nespornou výhodu při aplikaci v rámci rekonstrukcí.

Hlavním bodem návštěvy ale byla exkurze objektu LIKO-NOE. Celá stavba i její provoz vychází z konceptu s názvem PŘÍRODNÍ TEPELNÁ STABILIZACE.
To znamená, že stavba pracuje pouze s energiemi získanými z přírodních zdrojů, ať už jde o sluneční záření nebo chlad z podzemí. Objekt také samostatně hospodaří s vodou díky speciální kořenové čističce a dočištěním pomocí mokřadní fasády. Neoddělitelnou součástí objektu je také retenční jezero. Stavba byla díky pečlivé projektové přípravě zhotovena za obdivuhodných 27 dní.

Cílem této experimentální budovy by mělo být ověření a vyhodnocování instalovaných technologií a uvedeného konceptu v praxi. Nabyté poznatky pak budou sloužit pro optimalizaci návrhů budoucích ekologických staveb.

Návštěva firmy LIKO-S byla velmi příjemná a inspirativní nejen díky milému přivítání, ale i odbornému výkladu.

Ing. Lukáš Pecka

Sign up for a newsletter subscription.

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Follow us on LinkedIn

LinkedinPrague

Osadní 774/35
170 00 Prague 7
T: +420 541 420 911
E:

Brno

Sochorova 3262/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 911
E:

Patříme do skupiny
Společně a poctivě
Top