ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích získala ocenění v soutěži Stavba roku 2017

zakladni_skola_a_materska_skola_Juventa_16

Náš projekt ZŠ a MŠ Juventa v Milovicích získal ocenění v prestižní soutěži, a to konkrétně Cenu poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017. Gratulujeme projektantům z naší pražské pobočky!

Soutěž Stavba roku každoročně pořádá Nadace pro rozvoj architektury, jedná se celostátní a největší soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni. Soutěž úzce spolupracuje s nejvýznamnějšími partnery z řad státní správy, odborných institucí, masmédií i oborových médií. Účastí v této přehlídce si přihlašovatel zajistí prestiž, prokazatelnou kvalitu své stavby ze všech myslitelných úhlů pohledu s podporou vysoce odborné poroty.

Popis stavby ZŠ a MŠ Juventa

Soubor staveb s přilehlým areálem je užíván k provozu základní školy včetně školní družiny a vlastního stravování žáků školy a jiných městských školských zařízení. Město Milovice je vlastníkem objektu nevyužívané základní školy na ulici Komenského v Milovicích – Mladé, bývalé „ruské školy“. Objekt bývalé základní školy, byl určen pro výuku dětí ruských důstojníků, byl i s celým školním areálem postaven v roce 1979 a kapacitně dimenzován pro 1080 žáků. Projektová dokumentace základní školy řešila rekonstrukci a nástavbu původních objektů a dostavbu kapacitně dostačujících provozů pro komplexní provoz 54 tříd základní školy s 6 paralelními třídami v každém z 9 ročníků – max. kapacita 1620 žáků, s provozem školní jídelny pro stravování ve třech směnách, celkem pro 1680 strávníků s provozem vlastní školní kuchyně s varnou s kapacitou 2450 jídel denně s expedicí do dalších městských školních zařízení. Areál je doplněn odpovídajícím úsekem pro tělovýchovu a sport a provozním a technickým zázemím. Umístění je na okraji města na jihozápad u koncentrované obytné zástavby a lesoparku. Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno z ulice Komenského, kde je z budováno nové parkoviště.

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Copyright © 2018 Arch.Design, s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Webdesign Brno by GRAFIQUE
Top