Komunitní centrum sociálních služeb v Jihlavě

Komunitní centum v Jihlavě6

Rádi bychom se s Vámi podělili o další projekt společnosti Arch.Design, jedná se o studii Komunitního centra sociálních služeb (KCSS) v Jihlavě.

Jak asi tušíte komunitní centrum je multifunkční zařízení, které poskytuje prostory pro konání kulturních, vzdělávacích či tělovýchovných aktivit anebo pro zajišťování sociálních služeb. Naší snahou bylo tuto koncepci maximálně naplnit.

Studie komunitního centra je řešena v území, které se nachází v západní části Jihlavy. Ze dvou stran je pozemek obklopen areálem Jihlavské nemocnice, který definuje podstatnou část okolí. Ze západní strany přiléhá k obytné zástavbě bytových domů s veřejnými plochami zeleně. Záměrem investora je vybudování areálu, který by měl návaznost na obě zmiňované části okolních prostranství.

Budova KCSS sestává z objektu rozděleného na vstupní prostory, část se službami a administrativní blok. Každá z částí má svá specifika patrná již při vnějším pohledu.

  1. FOYER

Hlavní vstup do objektu v němž se nachází plocha recepce a kavárny.

  1. SLUŽBY

Jedná se o jednopodlažní objekt se zvýšenou konstrukční výškou, kde se nachází prostory poskytující služby veřejnosti, jako je například masérna, zázemí pro správu a servis areálu, fitness tělocvična, kreativní a keramické dílny apod.

  1. ADMINISTRATIVA

Administrativní část areálu tvoří třípodlažní objekt s centrálním komunikačním jádrem. Každé podlaží je členěno na pomyslný trojtrakt s minimalizací komunikačních prostor a maximalizací užitných prostor.

Vnitroblok areálu je tvořen zahradou se společenskými a relaxačními plochami, altánem s krytým posezením, krbem a sportovní částí s venkovním hřištěm.

Autoři projektu: Ing. Arch. Michal Šírek

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Copyright © 2019 Arch.Design, s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Webdesign Brno by GRAFIQUE
Top