G-centrum Mikulov

G-centrum MikulovG-axonometrie

Na projektu G-centra Mikulov v současnosti zpracováváme stavební povolení. Jedná se o třípodlažní novostavbu objektu přístavby k již stávajícímu objektu G-centra, včetně zpevněných ploch, parkovacích ploch a parkových úprav.

G-centrum slouží v současnosti jako poskytovatel sociálních služeb v domově pro seniory i externě mimo něj. Přístavba rozšíří stávající nabídku a kapacitu pobytových sociálních služeb a zkvalitní jejich zázemí. Vzniknou dvě nová specializovaná oddělení: oddělení paliativní páče (plnící funkci hospice) a oddělení se zvláštním režimem (uzavřený režim pro klienty, kteří po stránce duševní vyžadují nepřetržitý dozor a péči – pokročilá stádia sklerózy, Parkinsonovy nemoci, Alzheimerovy choroby, schizofrenie a pod.). Kromě toho vzniknou i prostory společné pro stávající objekt a novostavbu, jako např. jídelna, společenské místnosti, rehabilitace, dílny pro klienty, apod.

Navržený objekt je tvořen ze dvou navzájem spojených hmot, tvořících půdorysný tvar rozevřeného písmene „V“, kterými prochází horizontální komunikační páteř.

Autoři: Jiří Dřevikovský, Radoslav Novotný

Přihlašte se k odběru e-Zpravodaje e-mailem

Poučení o ochraně osobních údajů naleznete na tomto linku.

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na LinkedIn

LinkedinPraha

Osadní 774/35
170 00 Praha 7
T: +420 541 420 910
E:

Brno

Sochorova 3178/23
616 00 Brno
T: +420 541 420 910-911
E:

Copyright © 2019 Arch.Design, s.r.o. | Ochrana osobních údajů | Webdesign Brno by GRAFIQUE
Top